Реновирана зона за рекреация и спорт в морска градина Бургас

Проекта е финансиран от Лайънс пилотни проекти срещу дианета 2017

 Лайънс клуб – Виа Понтика успешно реализира проект „Физическа активност за по-добро качество на живот и превенция на диабета“, с подкрепата на Международната Лайънс фондация чрез инициативата Лайънс пилотни проекти срещу диабета 2017. В резултат на проекта е обновено волейболното игрище и оборудвана с уреди за фитнес на открито спортна площадка в района на морска градина Бургас, ЦУРК, на територията на Колежа по туризъм. Днес 08.11.2017г. се проведе официалното събитие по откриване на реновираната зона за спорт и отдих в присъствието на представители на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, сдружение „Диабетни грижи“ Бургас, общински съветници и представители на Лайънс Обществото в България. Общата стойност на вложените средства е 16 000 лева. В рамките на проекта предстои провеждането на 14.11.2017г. – Световния ден за борба с диабета на 2 отворени лекции на тема „Превенция на диабета чрез спорт“ в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ и Природоматематическа гимназия Бургас.

Осигуряването на достъпна зона за спорт и рекреация в града ще мотивира повече хора за отделяне на време за двигателна активност по време на разходка и отдих и постигане на устойчиви мерки за превенция на диабета.

Ръководител проект Елена Атанасова

Коментари (0)

Вашият коментар :